Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Odstąpienie od umowy i zwroty

Kontakt

 • Bracia Ludwińscy Sp. z o.o.
  ul. Hangarowa 8
  70-767 Szczecin
  NIP: 955-20-44-164
 • E-mail:sklep.internetowy@ludwinscy.com.pl
 • Telefon91 46 44 855
  500 896 301
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Odstąpienie od umowy i zwroty

 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 

1. Zgodnie z ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca2014 Poz 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 pkt. 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować osobiście pod adresem: ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na w/w adres lub drogą elektroniczną na adres sklep.internetowy@ludwinscy.com.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta lub zwrócony osobiście pod adres: Bracia Ludwińscy Sp. z o.o., ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, odstąpienia od umowy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Wszelkie nieuzasadnione przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
5. Zwrotowi nie podlega towar noszący ślady użytkowania. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu, bez żadnych uszkodzeń. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
6. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 

 Reklamacje
 

1. Firma Bracia Ludwińscy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane  użytkowaniem produktów niezgodnym z ich przeznaczeniem oraz za  uszkodzenia towaru wynikłe z winy przewoźnika lub spedytora  dostarczającego towar do Klienta.

2. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Klienta ma obowiązek dokładnie  sprawdzić stan przesyłki i w razie stwierdzenia jej uszkodzenia przyjąć  przesyłkę oraz niezwłocznie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być podpisany przez kuriera i odbiorcę,  ponieważ stanowi to podstawę do późniejszej ewentualnej reklamacji. Wszelką odpowiedzialność za  uszkodzenie towaru w transporcie ponosi tylko i wyłącznie firma  kurierska. Sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w trakcie transportu i nie przyjmuje takich zwrotów.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru mogą być składane  listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem). Reklamacje prosimy  zgłaszać do 3 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacje  dotyczące różnic kolorystycznych, usłojenia i inne w wyglądzie drewna, które wynikają z naturalnego procesu wegetacji, nie  stanowią podstawy do reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji  nastąpi w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, z wyłączeniem  uszkodzenia towaru w trakcie transportu – wówczas reklamacje należy  zgłosić do firmy kurierskiej.

4.  Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

5. Wszelkie nieuzasadnione przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy kodeksu cywilnego a ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd w Szczecinie.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl