Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Zasady wysyłki

Kontakt

 • Bracia Ludwińscy Sp. z o.o.
  ul. Hangarowa 8
  70-767 Szczecin
  NIP: 955-20-44-164
 • E-mail:sklep.internetowy@ludwinscy.com.pl
 • Telefon91 46 44 855
  500 896 301
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zasady wysyłki

Zasady wysyłki
 

1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
2. Ceny produktów umieszczone na stronie www.ludwinscy.com.pl są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy  wskazane są w fakturze pro-forma,  zawierającej numer konta bankowego właściwego do dokonania zapłaty, wystawianej przez Sprzedającego i przesyłanej Zamawiającemu drogą elektroniczną.  Faktura pro-forma jest równoznaczna potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. W terminie do 48 godzin (roboczych) od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
6. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką osobiście w Siedzibie Sklepu lub  przelewem
7. Jeśli nie wybrano możliwości odbioru osobistego w Siedzibie Sklepu Towar jest wysyłany za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia, po otrzymaniu zapłaty.
8. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
9. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
10. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.


Dostawa i Czas Realizacji
 

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku zamówienia opłacanego przelewem bankowym termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
3. W przypadku zamówienia opłacanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
4. Czas realizacji zamówienia nie przekracza  4 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
5. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów towaru. Wartość zamówionych towarów wskazana jest w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia, o ile w opisie towaru nie wskazano inaczej. Koszty dostawy  wskazane są w fakturze pro-forma,  zawierającej numer konta bankowego właściwego do dokonania zapłaty, wystawianej przez Sprzedającego i przesłanej Zamawiającemu drogą elektroniczną.
6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera.
7. Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl